DỰ ÁN CẦU BÌNH KHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN CẦU BÌNH KHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN CẦU BÌNH KHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN CẦU BÌNH KHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN CẦU BÌNH KHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
DỰ ÁN CẦU BÌNH KHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN CẦU BÌNH KHÁNH

Địa chỉ: Long Thới, Nhà Bè, TPHCM.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Quy mô: Cầu dây văng.

Hạng mục cung cấp: Giải pháp ván khuôn PERI.


Dự án khác