DỰ ÁN CẦU VÀM CỐNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN CẦU VÀM CỐNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN CẦU VÀM CỐNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN CẦU VÀM CỐNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN CẦU VÀM CỐNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
DỰ ÁN CẦU VÀM CỐNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN CẦU VÀM CỐNG

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

Địa chỉ: Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.

Quy mô: Cầu dây văng.
 


Dự án khác