DỰ ÁN FIVE STAR GARDEN. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN FIVE STAR GARDEN. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN FIVE STAR GARDEN. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN FIVE STAR GARDEN. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN FIVE STAR GARDEN. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
DỰ ÁN FIVE STAR GARDEN. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN FIVE STAR GARDEN.

Địa chỉ: Số 2, đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Five Star Kim Giang. 

Quy mô: 33 tầng nổi, có tổng diện tích sàn xây dựng là 140.000 m2.

 


Dự án khác