DỰ ÁN GARDEN HILL. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN GARDEN HILL. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN GARDEN HILL. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN GARDEN HILL. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN GARDEN HILL. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
DỰ ÁN GARDEN HILL. - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN GARDEN HILL.

Chủ đầu tư: Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng BID Việt Nam. 

Địa chỉ: Số 99, Trần Bình, Hà Nội.

Quy mô: 2 tòa liên thông 2 hầm, diện tích thi công tòa nhà 2.115m2.


Dự án khác