DỰ ÁN MON CENTRAL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN MON CENTRAL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN MON CENTRAL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN MON CENTRAL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN MON CENTRAL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
DỰ ÁN MON CENTRAL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN MON CENTRAL

Chủ đầu tư: HD Mon Holdings. 

Địa chỉ: 29 Láng Hạ, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Quy mô: 25 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 25.802 m2.


Dự án khác