DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU

Chủ đầu tư: Tập đoàn PVN.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị Trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Quy mô: Nhà máy nhiệt điện.
 

 

 


Dự án khác