Điều hòa Trung tâm VRF Midea - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

Điều hòa Trung tâm VRF Midea - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

Điều hòa Trung tâm VRF Midea - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

Điều hòa Trung tâm VRF Midea - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

Điều hòa Trung tâm VRF Midea - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Điều hòa Trung tâm VRF Midea - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN 1

Trần Huy cung cấp coupler nối thép.

DỰ ÁN 2

Trần Huy cung cấp giải pháp ván khuôn.

DỰ ÁN 3

Trần Huy cung cấp thanh PC Bars.

DỰ ÁN 4

Trần Huy cung cấp quạt thông gió hầm.
Điều hòa Trung tâm VRF Midea

Dàn nóng có công suât bắt đầu từ 8HP ,tăng lên 2 HP,đạt tối đa là 32 HP tùy theo phiên bản sản phẩm . Đây là công suất lớn nhất hệ thống VRF

Phạm vi ứng dụng rộng rãi

V6-i VRF có thể hoạt động ổn định trong phạm vi nhiệt độ môi trường  từ -S .0 ở chế độ làm lạnh và từ -23 ° C đến 24.0 ở chế độ làm nóng

Đường ống dài

Tổng chiều dài ống:

Tổng chiều dài cắm: 1000m

Chiều dài đường ống dài nhất - thực tế (tương đương): 175m (200m)

Chiều dài đường ống dài nhất sau bộ chia ga đầu tiên: 90m

Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn nóng MV6-560WV2GN1 và dàn lạnh - khi dàn nóng ở trên (ở dưới) 90m (110m)

Chênh lệch độ cao giữa các dàn lạnh 30m