LED GC Nhà Xưởng - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

LED GC Nhà Xưởng - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

LED GC Nhà Xưởng - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

LED GC Nhà Xưởng - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

LED GC Nhà Xưởng - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
LED GC Nhà Xưởng - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN 1

Trần Huy cung cấp coupler nối thép.

DỰ ÁN 2

Trần Huy cung cấp giải pháp ván khuôn.

DỰ ÁN 3

Trần Huy cung cấp thanh PC Bars.

DỰ ÁN 4

Trần Huy cung cấp quạt thông gió hầm.
LED GC Nhà Xưởng
       Đặc tính sản phẩm
  • Phát quang hiệu quả, ánh sáng đồng nhất, không bức xạ nhiệt, không gây hại mắt, tuổi thọ cao.
  • Phù hợp: Ngoài trời, nhà máy