ỐNG NỐI THÉP COUPLER - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

ỐNG NỐI THÉP COUPLER - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

ỐNG NỐI THÉP COUPLER - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

ỐNG NỐI THÉP COUPLER - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

ỐNG NỐI THÉP COUPLER - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
ỐNG NỐI THÉP COUPLER - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tiếng Việt English
 0906847969 - 028 35140168

DỰ ÁN 1

Trần Huy cung cấp coupler nối thép.

DỰ ÁN 2

Trần Huy cung cấp giải pháp ván khuôn.

DỰ ÁN 3

Trần Huy cung cấp thanh PC Bars.

DỰ ÁN 4

Trần Huy cung cấp quạt thông gió hầm.
ỐNG NỐI THÉP COUPLER

Ống nối thép được tạo ren trong dùng để nối 2 thanh cốt thép đã được tạo ren trước một đầu.

Sản phẩm Q-coupler thỏa mãn tiêu chuẩn Mỹ,Anh,Nhật Bản và Việt Nam.

 

Sản phẩm cùng loại

Bu long neo ren trong
Bu lông nối S được sử dụng để liên kết cấu kiện bê tông thi công trước và sau như liên kết dầm ngang và dầm dọc trong thi công cầu đường.