DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG SOLEIL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG SOLEIL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG SOLEIL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG SOLEIL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG SOLEIL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG SOLEIL - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tầng 7 – Tòa nhà Sông Đô Tower, 62A Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Việt English

DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG SOLEIL

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần PPC An Thịnh.

Địa chỉ: Giao lộ Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp, Thành phố Đà Nẵng.