Cơ cấu tổ chức - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

Cơ cấu tổ chức - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

Cơ cấu tổ chức - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

Cơ cấu tổ chức - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

Cơ cấu tổ chức - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Cơ cấu tổ chức - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tầng 7 – Tòa nhà Sông Đô Tower, 62A Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Việt English

Cơ cấu tổ chức

26-01-2019
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Trần Huy

 


Thông tin khác

Danh mục sản phẩm

Tin tức