VARIO GT 24 Column Formwork - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

VARIO GT 24 Column Formwork - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

VARIO GT 24 Column Formwork - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

VARIO GT 24 Column Formwork - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY

VARIO GT 24 Column Formwork - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
VARIO GT 24 Column Formwork - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUY
Tầng 7 – Tòa nhà Sông Đô Tower, 62A Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Việt English
VARIO GT 24 Column Formwork

VARIO GT 24 luôn là một giải pháp dành riêng cho dự án bao gồm các dầm ván khuôn, bảng thép và bất kỳ định dạng được chọn nào. Nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với mọi mặt cắt, chiều cao bê tông và áp lực bê tông tươi cần thiết. Yêu cầu cụ thể về kiến trúc cũng có thể được đáp ứng tối ưu với VARIO GT 24.

- Thích nghi liên tục

Để phù hợp với mặt cắt ngang hình chữ nhật và cột vuông của tất cả các kích thước

- Đối với bề mặt bê tông kiến trúc

Thông qua các công trình đặc thù của dự án với bất kỳ loại hình nào

- Đối với áp lực bê tông cao

Thông qua sự sắp xếp cá nhân của dầm ván khuôn và bảng thép

- Đối với mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật liên tục từ 20 cm x 20 cm đến tối đa 120 cm x 80 cm

- Giải pháp phù hợp với dự án

- Áp suất bê tông tươi tối đa cho phép tối đa 100 kN / m2 trong độ chính xác tiêu chuẩn; lên kế hoạch theo yêu cầu cho áp lực cao hơn

- Với nền tảng làm việc và bê tông hóa cũng như thang 

Sản phẩm cùng loại

SKYDECK Panelized Slab Formwork
SKYDECK´s range of applications extends from residential construction through to industrial construction projects with thicker slabs
RUNDFLEX Circular Wall Formwork
The RUNDFLEX wall formwork provides pre-assembled standard panels for curved walls. These can be quickly adjusted to suit the required radius and without any modification work on the panel
RUNDFLEX Plus Circular Formwork
Being fully equipped with platforms, guardrails and access ladders, constructing circular walls with RUNDFLEX Plus is a particularly safe undertaking. The formlining is screwed on at the rear as far ...
SB Brace Frame
SB Brace Frames transfer the fresh concrete pressure into the sub-structure and foundations during single-sided concreting of structural elements. It can be used with all PERI wall formwork systems